Rode Leeft

Om verschillende activiteiten en initiatieven te ondersteunen of te organiseren die het de buurt ‘De Rode’ doen leven werd een vzw, RODE LEEFT, opgericht. De werking van deze vzw steunt op vier pijlers (cultuur – natuur – amusement – toerisme) waarbij participatie zeer belangrijk is. Deze vier pijlers zullen in de brede zin van het woord ingevuld worden.

vzw RODE LEEFT heeft als doel activiteiten, initiatieven en projecten op poten te zetten waardoor er een ‘zinvolle’ vrijetijdsbesteding tot stand komt.

Tijdens het eerste werkjaar heeft de vzw RODE LEEFT het TREFPUNT RODE opgericht. Deze ontmoetingsplaats brengt wekelijks heel wat mensen samen. Deze mensen komen samen om wat te babbelen, een kaartje te leggen of om samen een gezelschapsspel te spelen. Naast het TREFPUNT werd later een naaikrans en een seniorenwerking opgericht. De naaikrans (twee groepen) komt tweemaal per maand samen, de senioren éénmaal. Tevens beschikken we ook over een kookclub, DE RODE STOOF, en een fietsclub ‘DE RODE PEDALEN’. De vzw RODE LEEFT heeft ook, in samenwerking met RODE KERMIS, de jaarlijkse wijkkermis georganiseerd.

Deze website heeft de bedoeling een overzicht te bieden van de verschillende activiteiten, die onder de noemer ‘RODE LEEFT’, zorgen voor de verdere ontwikkeling van de sociale leven op de RODE te Glabbeek. Via de kalender en de verschillende delen van deze site, kun je alle activiteiten die op de RODE doorgaan volgen. Bedankt voor uw bezoek aan onze site. We hopen dat u deel zal nemen aan het rijke sociale leven van de RODE.